Falkon Bilişim

Falkon-Kompüter Cihazları Onarım Sanayi Tic.Ltd.Şti olarak 1989 yılında Bursa’da kurulmuş, herhangi bir grup veya kurum ile entegre olarak kurulmamıştır.

Faaliyet alanlarımız; Kurumsal İş Çözümleri, Network ve Servis Hizmetleri, Özel Proje Çözümleri, Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımları ile Bilgi Teknolojilerini geliştirmek, çözüm ortaklarının birikimlerini sinerjiye dönüştürerek müşterisine sunmak.

Amacımız Nedir?

Bilişim Ürün ve Hizmetlerini dünya standartlarını referans alarak en hızlı ve ekonomik olarak ihtiyaç duyan noktaya ulaştırırken, ülke ekonomisine katma değer yaratan çözümlere imza atmak.

Falkon Bilgisayarın hedefleri nelerdir?

Dünyada gelişen bilişim teknolojilerini ürüne dönüştürerek müşterisini en kısa sürede haberdar etmek. Çünkü en hızlı tükenen ve tüketilen bilişim teknolojisidir. Doğru anda ve doğru yerde kullanıcı ile buluşturulması ışık hızından daha hızlı olmalıdır, bu ivediliği bilerek hareket edip daima güncel ve hızlı teknolojiyi müşterisi ile buluşturmayı hedeflemektedir.

Bu hedefimizi gerçekleştirirken, önerilecek yatırımın maliyetlerini doğru planlama yapılmasında katkı koyarken optimal teknolojiyi işletme maliyetinin mümkün olan en düşük düzeye ve sahip olma maliyetlerinin değil sürdürülebilirliğin sağlanacağı ürünlerin tedariğine yönlendirmeyi hedefliyoruz.

Hedef Kitlemiz

İşini yaparken bilgi teknolojilerine ve bilgi yönetimini işinin en önemli parçası olarak gören, bilgi teknolojilerinin bir yatırım olduğunu bilen, bilişim teknolojilerinin rekabet avantajını fark etmiş, teknolojiyi işinin gelişmesindeki en önemli araç olarak gören,Özel ve Kamu kuruluşları ile bireysel olarak bilişim teknoloji ürünlerini kullanan, sahip olma maliyetinden daha çok işletme maliyetini ön planda tutan tüm kullanıcılar hedef kitlemizdir.

Değer ve İlkelerimiz

Amaç ve hedeflerine uygun bir firma olma yolunda kendi değer ve ilkelerini adeta bir toplumsal sözleşme olarak kabul eder.


Değer ve İlkelerimiz

Yönetici ve çalışan olarak,

 • Müşteri memnuniyetinin öncelikli sorumluluk olduğu kabul edilir.
 • Önceliklere önem verilir, planlama yapılmadan işe başlanmaz.
 • Acil işi önemliden, değerli işi değersizden, anlamlı işi anlamsızdan ayırma yetisine sahiptir.
 • Kişisel bilgi ve beceriler, bireysel ve takım performansını yükseltmek için kullanılır.
 • Çalışma arkadaşları, açık ve şeffaf bir iletişim kurarak birbirine yardımcı olur.
 • Tecrübe ve bilgi aktarımı yapılarak, çalışma arkadaşlarının başarısı için katkı sağlanır.
 • Tekrarlanan hataların önlenmesi için kontrol mekanizması geliştirilmiştir.
 • Yazılı bir kaynak olmadan işe başlanmaz, başlanmasına müsade edilmez.
 • Çalışan personel, sorumluluk alarak yetki ve inisiyatif kullanarak, yükümlülük duygusunu yükseltir..
 • Şirket ilke ve kurallarına uyulur. Değişmesi ya da yeni ilave edilmesi düşünülen kurallar için öneriler sunulur.
 • Şirket başarısının, çalışan başarı ve memnuniyetinden geçtiği bilinciyle görev tamamlanır.

İlkelerimiz:

 • İşyerimizi daima ileriye götürmek için çalışmak
 • İşyerimizde sahip olduğumuz tüm bilgileri çalışanlarla paylaşmak.
 • Herkes tarafından bilinen bilgiler dışında bilmemiz gereken bilgileri sır olarak saklamak.
 • Müşteriyi bir iş ortağımız gibi algılamak ve ona hissettirmek.
 • Ekip olarak başarıyı hedeflemek.
 • İşimizi yaparken kullanmış olduğumuz araç-gereçleri sürekli kullanacağımızı unutmamak.
 • Görev ve sorumluluklarımızı bilerek hareket etmek.
 • Sorumluluk alanlarımızı iyi algılayarak bir başkasının alanına müdahale etmemek.
 • Her çalışan zaruriyet ve mecburiyet karşısında kendi kendini yetkilendirebilmeli.


27001 Bilgi Güvenliği Politikamız

Amaç;

Bu politikanın amacı; FALKON BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ nin hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi varlıklarının korunması ve uygun bir biçimde yönetilmesidir.

Kapsam;

FALKON BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi tüm kurumu kapsar. Bu politikanın uygulanması hizmet sunulan birimlerle olan ilişkilerde uygunluğunu göstermek ve sürdürmek için önemlidir. FALKON BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ nin politikası; Bilgi;

 • İzinsiz erişime karşı korunur.
 • Gizliliği korunur.
 • Yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilemez.
 • Yetkisiz kişilere karşı koruma sayesinde doğruluk sağlanır.
 • Gereksinim duyulduğunda yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurulur.
 • Yasama ve yürütmenin şartları yerine getirilir.
 • Tüm prosedürler, tüm birimler tarafından uygulanır.
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimi verilir.
 • Tüm açıklar birim sorumlusuna rapor edilir ve önlemler alınır.
 • Çözülemeyecek açıklıklar güvenlik sorumluları tarafından organize edilir.
FALKON BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ de kimlik bilgileri, müşteri bilgileri, yazılım paketleri ve sunucular koruma altında olan varlıklardır.

Uygulanabilirlik;

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kapsanan bilgi varlıklarıyla herhangi bir ilişkisi olan tüm FALKON BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ çalışanları bu politikayı uygulamakla yükümlüdürler ve politikayı onaylamış olan yönetimin desteğine sahiptir.

Hedefler;

 • Uygun risk değerlendirmesi aracılığıyla bilgi varlıklarının değerini tespit etmek, zayıf noktalarının ve onları riske atabilecek tehditleri anlamak,
 • Riskleri kabul edilebilir düzeylere indirmek,
 • Kanunlara uymak,
 • Müşteri sözleşme şartlarına uymak,
 • Kontrol prosedürlerine ve talimatlarına uymak,
 • TS-EN-ISO 27001 uygunluğu, sürdürülmesi ve belgesini almak

Yeah! You will recieve a confirmation email soon...